היחידה לאבטחת אישים של חברתנו מספקת שירותי אבטחה לאישים, למשלחות וגופים עסקיים בהתאם להגדרות והנחיות משטרת ישראל. השירותים כוללים מענה מלא ופתרונות החל משדה התעופה, דרך מקום מגורים ועד כיסוי מלא לפעילות האישיות המאובטחת ובכלל זה כלי טיס, רכבים וכלל האמצעים הנדרשים.

מערך אבטחה זה מתבסס על בוגרי יחידות מובחרות ומערך האבטחה הממלכתי מהמיומנים והמנוסים בתחום.