לחברתנו ניסיון עשיר באספקת שירותים לאבטחה יישובית כוללת. שירותים אלה כוללים מתן מענה לבקרת  הכניסות והיציאות מהישוב, אבטחת מוסדות החינוך היישוביים, מתקנים ציבוריים, סיורים רכובים פנימיים וחיצוניים ומענה אלקטרוני- טכנולוגי מתקדם התומך באבטחה זו.