סדרנות אירועים מונחי משטרה

מתן מענה כולל לדרישות המשטרה לאירוע האמור, ובכלל זה הצבת מנהל אירוע, מאבטחים חמושים וסדרנים לא חמושים.

 

סדרנות אירועי ספורט

הצבת סדרני ספורט, בוגרי קורס סדרנות ספורט ומנהל אירוע.

השירות ניתן לכל אירועי הספורט.

דיילות אירועים- דיילות ייצוגיות שביכולתן לתת מענה אישי ומקצועי בהתאם לצורכי האירוע, והצרכים המתעוררים תוך כדי פעילות.