לחברתנו ניסיון עשיר בייעוץ, תכנון ובנייה של מערכת אבטחת גופים ממשלתיים מונחי משרד הביטחון. שירותים אלו מסופקים לגופים בהם נדרשת אבטחה מקצועית לדוגמת משרד הביטחון, משרדי ממשלה, גופי בטחון, חברות ומפעלים עם רגישות אבטחתית מיוחדת ועוד..