יעוץ והצבת קציני בטחון בוגרי הכשרה ייעודית וייחודית בבתי מלון.

ניהול כלל מחלקת בטחון של מלון החל משלב הגיוס, הכשרה, אימונים וטיפולם השוטף עד סיום תקופת העסקתם.